Vi har flyttat

2021-02-23

Göthes Industribeslags försäljningskontor i Göteborgsområdet har flyttat till nya lokaler i Mölndal.

Nu hittar du oss på:

Flöjelbergsgatan 20B  431 37 Mölndal


Götheskoncernen etablerades redanår 1861 och är idag ett av Europas äldsta företag inom lås-, beslag-,säkerhets- och teknikprodukter.

GöthesIndustribeslag AB är idagSkandinaviens ledande grossist och distributör av lås- och beslagssystem tillden s.k. OEM marknaden, dvs tillverkare av dörrar, fönster, fasader, grindar,portar och prefabhus. 

Oavsett om det är trä, aluminium, ståleller pvc så har vi de lås och beslag som efterfrågas, där vår samlade kunskapoch långa erfarenhet gör skillnad.

Vi tillhandahåller alla typer av; dörr-,fönsterbeslag, mekaniska - automatiska dörrstängarfunktioner, utrymningsbeslag,mekaniska - elektroniska lås samt byggnadsbeslag. 

Göthes koncernen omfattar idag:

GöthesIndustribeslag AB medhuvudkontor i Falun och försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö ochHusqvarna. I Stockholm har vi även ett service och hämtalger. 

Göthes koncernen består dessutom av Göthes Säkerhet AB och Göthes Teknik AB, som har spetskompetens inom säkerhetssystem ochskärande verktyg samt intressebolaget Beslaget AB

Lång samlad erfarenhet, hög kompetens ochstora resurser, gör Göthes koncernens olika företag till en ledandesamarbetspartner inom respektive affärsområde. 

Göthes koncernen är dessutom ett privatägtfamiljeföretag, som garanterar ett personligt engagemang till alla medarbetareoch affärspartners, det vi kort och gott kallar "Göthes Andan".