Våra policyer

Göthes policyer finns beskrivna i personalhandboken. Vid nyanställning får medarbetarna en genomgång av respektive policy. VD är ansvarig för att policyerna implementeras och uppdateras årligen. Ett urval av våra policyer finner ni nedan.

Miljöpolicy
Göthes-koncernen ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer och arbeta för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Vi vill att Göthes-koncernen ska uppfattas som aktiv och trovärdig i sitt miljöarbete både:

  • internt för en fortsatt satsning på miljö- och hälsoanpassning av verksamheten.
  • externt för en minskad miljöpåverkan av våra tjänster/produkter.

Ladda ner Göthes-koncernens miljöpolicy

Kvalitétspolicy
Vår verksamhet bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar är det som ska styra vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet.
Vi ska vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet. Därför ska alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet.

Ladda ner Göthes-koncernens kvalitétspolicy

Hållbarhetspolicy
Syftet med denna policy är att ge vägledning till samtliga medarbetare i hur hållbarhetsarbetet skall bedrivas och vilka värderingar Göthes -koncernen står för. Företagets värdegrund finns uttryck i Uppförandekod och Personalhandbok. Hållbarhetsarbetet ska ha en tydlig koppling till affärsverksamheten och de värdeskapande processerna inom företaget.

Ladda ner Göthes-koncernens hållbarhetspolicy

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips, guider och senaste nytt direkt i din inkorg.

Genom att skicka din e-postadress till oss och prenumerera på vårt nyhetsbrev så accepterar du innehållet i vår integritetspolicy. Du kan hitta tidigare nyhetsbrev här

© Göthes Industribeslag AB 2024