Athmers senaste och smalaste tröskel

2021-11-17

Schall-Ex® L-8/30 WS är namnet på den senaste och smalaste tätningströskel som Athmer har tagit fram.

Schall-Ex® L-8/30 WS automatisk tätningströskel är avsedd för att i kombination med Schall-Ex® L-15/30 WS, uppnå en högre ljudisoleringsnivå i dörrar genom parallell montering i dörren.

Schall-Ex® L-8/30 WS kan också användas i den passiva dörrhalvan, i pardörrar vid sidan om en kantregel.

Schall-Ex® L-8/30 WS är även lämplig för branddörrar.

Fördelar med Schall-Ex® L-8/30 WS automatisk tätningströskel:

- Rörelsen är helt vertikalt för att uppnå maximal täthet mot karmen
 - Har en pendelfunktion för att kompensera mot ojämna golvunderlag
 - Når en ljudreduceringsnivå på 49 dB (vid 7 mm golvspringa i attrapp)
 - Har en max tätningsrörelse på 20 mm
- Garanterad till 1 000 000 cykler.
- Justering av Schall-Ex® L-8/30 WS görs utan verktyg
 - Kan kortas ner med 100 mm.

Logga in i vår e-handel för att söka upp produkten och se videos, produktblad och lägga beställningar. 

Vid frågor om produkten, kontakta oss gärna på 010-4834025 eller order@gothes.se

Källhänvisning: Text och bild Athmer