SAFETRON 794-2

2022-09-06

Nödutrymningsbeslag för dubbelsidig nödutrymning

794 kommer nu i en ny artikelsammansättning med dubbla handtag för en enklare projektering samt beställning för dörrmiljöer med kravställd dubbelsidig nödutrymning.

I vissa fastighetsprojekt förekommer dörrmiljöer med krav på dubbelsidig nödutrymning där båda sidor av dörren ska förses med nödutrymningsbehör. Välj då 794-2 som levereras med dubbla handtag, ett för varje sida av dörren. Båda handtagen har inbyggd mikrobrytare för larmsignal. Återinrymning medges alltid.

SAFETRON 794 är godkänt och certifierat som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON SL620 eller SL630 enligt den europeiska standarden SS-EN 179:2008.

Källhänvisning: Text och bild SAFETRON

Till 794-2 i e-handeln