Styrenhet DC-3 Kaba

Specifikation

Artikel:

117778

Varumärke:

dormakaba

Varumärkes-ID:

7030000023025

Ytbehandling:

Vit

Användningsområde: Finns i två olika utföranden, en enklare variant som benämns DC-1 och en mer avancerad variant som benämns DC-3.

DC-1: är en enklare variant som med fördel kan användas i installationer som inte omfattas av inbrottslarm, RUS-regler eller liknande. Den har en reläutgång som kan programmeras, för att fungera på två olika sätt. 

Leveransinställning är att reläet växlar vid låst, men detta kan ändras genom att bygeln som finns monterad på låstindikeringen flyttas till dörrautomatiken, vilket innebär att reläet istället växlar under 5 sekunder när deltan når öppet. Lämpligt att använda för att påverka och öppna dörrautomatik. 

Den har en ingång för separat monterad dörrsensor (magnetkontakt), vilken vid leverans är förbikopplad genom bygel placerad på dörren. För att uppnå maximal säkerhet, bör den i förpackningen ingående magnetkontakten alltid anslutas och bygeln placerad på dörren tas bort. 

DC-1 har dessutom en spänningsutgång för sabotagelarm (tamper). Vid leverans är en bygel placerad på fjädervredet, vilket betyder att låset alltid öppnar när dörren öppnas med nyckel eller fjädervred. Om låset är monterat med låscylinder från båda håll, s.k. dubbelscylinder, skall denna bygel tas bort. 

DC-3: kan användas i installationer där extra hög säkerhet eftersträvas. Den har en mängd in- och utgångar som gör produkten anpassningsbar till de mest skiftande krav på funktioner. De kan också användas som sensor (larmdetektor) för inbrottslarm. 

Det finns även möjlighet att ansluta dörrindikering med akustiska och optiska ringsignaler, som är ett försäkringskrav i vissa installationer. 

DC-3 har även inbyggd dubbelbalanserad larmslinga, som gör det möjligt att bevaka andra vitala funktioner i lokalen (t.ex. att fönster och dörrar är stängda).