Slutbleck

Slutblecket är en stålplatta som sitter på dörrkarmen, och det samverkar med låshus och låskolv för att säkerställa att dörren är stängd och låst ordentligt. Blecket ökar inbrottsskydd genom att det blir svårare att bryta upp dörrar som har ett robust slutbleck. Det skyddar också dörrkarmen mot nötning och gör att dörren försluts ordentligt, vilket bidrar till en god isolering. Det finns olika typer av slutbleck och vilket man ska använda beror på typ av dörr och behov. Standardbleck passar de flesta konventionella dörrar och karmar. Utöver standardbleck finns också säkerhetsslutbleck och elslutbleck.
Visa:

Varumärke:

ASSA ABLOY

Varumärkes-ID:

357708807057

Bredd produkt:

25 mm

Dörrhängning:

Höger, Vänster

Höjd produkt:

245 mm

Plan/Vinklad:

Plan

Plösmått:

6 mm

Varumärke:

ASSA ABLOY

Varumärkes-ID:

357546807057

Bredd produkt:

40 mm

Dörrhängning:

Höger, Vänster

Höjd produkt:

200 mm

Plan/Vinklad:

Plan

Plösmått:

16,5 mm

Varumärke:

ASSA ABLOY

Varumärkes-ID:

357545807057

Bredd produkt:

40 mm

Dörrhängning:

Höger, Vänster

Höjd produkt:

200 mm

Plan/Vinklad:

Plan

Plösmått:

13,5 mm

Varumärke:

ASSA ABLOY

Varumärkes-ID:

364509807057

Bredd produkt:

40 mm

Dörrhängning:

Höger, Vänster

Höjd produkt:

200 mm

Plan/Vinklad:

Plan

Plösmått:

12-18 mm

Varumärke:

ROBUST

Varumärkes-ID:

TK51

Varumärke:

ASSA ABLOY

Varumärkes-ID:

353356807057

Bredd produkt:

40 mm

Dörrhängning:

Höger, Vänster

Höjd produkt:

200 mm

Plan/Vinklad:

Plan

Plösmått:

15,5 mm

Varumärke:

ASSA ABLOY

Varumärkes-ID:

357916107057

Bredd produkt:

25 mm

Dörrhängning:

Höger, Vänster

Höjd produkt:

245 mm

Plan/Vinklad:

Plan

Plösmått:

5,5 mm

Varumärke:

ROBUST

Varumärkes-ID:

SB631/70

Bredd produkt:

59,5 mm

Dörrhängning:

Höger, Vänster

Höjd produkt:

245 mm

Plan/Vinklad:

Plan

Plösmått:

31 mm

Profilsystem:

Schüco ADS 70 HD, Stålprofil SP 79000, Stålprofil SP 979000

Varumärke:

ASSA ABLOY

Varumärkes-ID:

354959907031

Bredd produkt:

39 mm

Dörrhängning:

Höger, Vänster

Höjd produkt:

245 mm

Plan/Vinklad:

Plan

Plösmått:

15 mm

Profilsystem:

Sapa 2050

Varumärke:

ROBUST

Varumärkes-ID:

SB922/65

Bredd produkt:

40,3 mm

Dörrhängning:

Höger, Vänster

Höjd produkt:

245 mm

Plan/Vinklad:

Plan

Plösmått:

11,5 mm

Profilsystem:

Wicona 65 Evo

Varumärke:

STEP

Varumärkes-ID:

ST6537

Bredd produkt:

40 mm

Dörrhängning:

Höger, Vänster

Höjd produkt:

245 mm

Plan/Vinklad:

Vinklad

Plösmått:

15 mm

Varumärke:

ASSA ABLOY

Varumärkes-ID:

000101844900057

Bredd produkt:

50 mm

Dörrhängning:

Höger, Vänster

Höjd produkt:

200 mm

Plan/Vinklad:

Plan

Plösmått:

27,9 mm

Profilsystem:

Sapa 2086

Vad är ett slutbleck och vilket ska jag välja?

Slutblecket är det beslag som sitter på dörrkarmen där kolvarna från dörrens låshus greppar i vilket gör att dörren håller sig kvar stängd och låst ordentligt. Slutblecket ökar inbrottsskyddet genom att det blir svårare att bryta upp dörrar som har ett kraftigare slutbleck. Det skyddar också dörrkarmen mot nötning och gör att dörr och karm försluts ordentligt, vilket även bidrar till en god isolering. Det finns olika typer av slutbleck och vilket man ska använda beror på typ av dörr och behov. Standardslutbleck passar de flesta konventionella dörrar och karmar. Utöver standardslutbleck finns också säkerhetsslutbleck och elslutbleck.

Olika typer

Standardslutbleck

Dessa slutbleck är vanligtvis utformade för att passa de flesta konventionella dörrar och låssystem, vilket innebär att de har en standardiserad storlek och utformning. De ger låshusets kolvar ett mekaniskt ingrepp i slutblecket och håller därmed dörren stängd. Standardslutbleck tillverkas oftast av material som stål eller mässing.

Anpassade slutbleck

Slutbleck finns i många andra typer och utföranden där slutbleckstyp kan behöva anpassas utifrån dörrkarm och lås-typ.

Säkerhetsslutbleck

Detta är kraftigare slutbleck som är utformade för att ytterligare förbättra säkerheten på en dörr. Deras tekniska funktioner inkluderar ofta en förstärkt konstruktion och mer avancerad infästning i karm.

Elslutbleck

Den huvudsakliga funktionen hos ett elslutbleck innebär en elektrisk lås- och öppningsmekanism, som styrs via en elektronisk signal. De används ofta i passersystem och kräver elektrisk ström för att fungera. Dessa slutbleck är tekniskt sofistikerade och kan integreras i övervakningssystem för ökad säkerhet och kontroll.

Materialval

De vanligaste materialvalen brukar vara stål och mässing. Valet av material beror ofta på de specifika kraven och miljön där slutblecket kommer att användas. Stålslutbleck är känt för sin motståndskraft mot fysisk påverkan och är även det vanligaste alternativet. Mässingsslutbleck används vanligtvis där dess estetiska egenskaper efterfrågas.

Passform

Tänk på att det inte är helt säkert att alla slutbleck passar till din dörr. Faktorer att tänka på är karmens tjocklek samt djupled och slutbleckets plösmått för att passa mot låshusets placering i dörrbladet, samt att antalet låskolvar och urtag i slutblecket stämmer överens. Vi tipsar om att mäta en extra gång innan beställning. Är du osäker på passformen kan du kontakta oss på Göthes så hjälper vi dig att hitta ett slutbleck som passar din dörr.

Slutbleckens roll i dörrens totalskydd

Slutbleck är inte bara en enkel mekanisk komponent, det är även en avgörande komponent i en dörrs totalskydd som både dörrens och låshusets säkerhet behöver förlita sig på. Bleckets främsta tekniska funktion är att säkerställa att dörren kan stängas och låsas ordentligt. Således behöver slutbleck, precis som låshus, dörr och karm leva upp till gällande säkerhetskrav för att klara säkerhetsklassning. Mest effektivt blir slutblecket när det används ihop med låshus som har hakkolv. Om krav på godkänd låsenhet föreligger behöver också ett godkänt slutbleck användas. Kontakta oss vid frågor kring vilken skyddsklass våra olika slutbleck kan användas.

Säkerhetsklassning för slutbleck

Slutbleck är en avgörande del för säkerheten i din fastighet. De säkerställer att dörren inte kan öppnas oavsiktligt och hjälper till att försvåra inbrott. Dessutom bidrar de till brand- och ljudisolering genom att hålla dörren ordentligt försluten.

När det gäller säkerhetsklassning av olika slutbleck utgår vi ifrån krav enligt svensk standard SS 3522.