schema

Göthes Teknik skall genom sin roll och funktion som en leverantörsoberoende grossist, med tekniskt kunniga medarbetare, samt rationell lagerhantering och distribution, intelligent logistik, vara en mervärdeshöjande affärsprocess avseende industriförnödenheter, teknikprodukter och - tjänster till Industrimarknaden.

Göthes affärssystem som GROSSIST, KONSULT och DISTRIBUTÖR skall skapa högsta möjliga mervärde och affärsnytta till alla våra kunders och leverantörers behov i vår gemensamma, relevanta flödes- och värdekedja.

 

Human- & Strukturkapitalet

Göthes Teknik organisationsschema har till syfte att lyfta fram strukturella och kulturella dimensioner varav dynamik inom ansvar och befogenheter tydliggörs. 

ORG GT201706

 

 

Öppettider vardagar 7.30-16.30

Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020

Lunchstängt 12:00-13:00