Arbetssätt

handskriftVi utför allt från försäljning till "nyckelfärdigt" system.
Vi projekterar, installerar, driftsätter, programmerar och utbildar kunden på de anläggningar vi levererar.
Detta underlättar för kunden då våra tekniker kan lösa frågor och kompletteringar när man finns på plats för t ex andra arbeten.
Vid installation av alla typer av system, så kan vi utföra samtliga installationsmoment.
T ex vid passersystem: från montering av elslutbleck/motorlås i dörrpartierna till programmering av anläggningen.
Detta gör att vi får en helhetssyn på anläggningen.
Vi samarbetar även med elinstallatörer och andra säkerhetsföretag.

 

Behörigheter

certifikatGöthes Säkerhet AB är godkändanläggarfirma enligt SSF-1015 certifikat nummer, 12-136.
ASSA Qlic certificerade.
ASSA certificerad låssamed enligt ASSAs nya krav från 1/1-15.

Vidare har vår personal behörighet för heta arbeten och skylift.

 

Personal

bokmusFör vår personal gäller att de fortlöpande utbildas inom vårt verksamhetsområde, både vad gäller installations- och säkerhetsteknik (EUU) som mtrl teknik (resp. leverantör) samt riskanalys och personlig säkerhet.
Personalen har SSG grundutbildning och entrépass samt även SSG kundutbildningar i förkommande fall.
Personalen har behörighetskort ID 06. Syftet ID 06 är att framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.
Övriga utbildningar och certifikat som personalen har är heta arbeten, fallskydd, mobilarbetsplattform, miljöutbildning, hjärtlugn-räddning, elsäkerhetsutbildning


Material

glodlampaVi strävar efter att använda miljövänliga installationsprodukter såsom kabel mm och väljer SSF-godkända produkter vid installation av inbrottslarm.

De produkter/material vi använder vid installationer kommer från elgrossister och är s k "öppna" system.
Detta innebär att kunden inte är låst vid just våra produkter utan det går alltid att få tag i material på den öppna marknaden som t ex via elgrossister.

Öppettider vardagar 7-16

Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020

Lunchstängt 12:00-13:00

rating