Göthes Säkerhet AB, har säkerhetslösningar för bygg- och fastighetsbolag både inom det privat näringslivet som den offentliga sektorn. Vi har produkter och tjänster för alla typer av olika miljöer, där man erbjuder mekaniska lås i kombination med elektromekanik, passersystem, övervakning, larm och dörrautomatik. Vi erbjuder alla typer tjänster inom säkerhetsentreprenader som; projektering, installation, driftsättning, service, utbildning, och allt från nyckeltillverkning till totala passage-, lås  -och dörranläggningar.

  • Vi skall projektera, installera, driftsätta och utföra service- och underhåll på lås/larm/säkerhetssystem och tele/svarströmsanläggningar.
  • Våra kunder skall vara inom såväl det privata näringslivet som offentliga verksamheter.
  • Vi är en snabb och flexible organisation som snabbt tar ställning till kundens krav/behov av kvalitet, miljö och leveranstid.
  • Utvecklingen skall ske inom ramen för ökat miljö- resurssparande tänkande samt genom att arbeta enligt ett dokumenterat verksamhetssystem.
  • stenarVårt arbete skall hela tiden minimera den negativa miljöpåverkan, samt gagna en säker arbetsmiljö för våra medarbetare.
  • Det skall alltid ske en utveckling av verksamheten med inriktning på ständiga förbättringar.
  • Våra kunder finns i hela Sverige med tyngdpunkt på området Dalarna.


Human- & Strukturkapitalet

Göthes Säkerhets organisationsschema har till syfte att lyfta fram strukturella och kulturella dimensioner varav dynamik inom ansvar och befogenheter tydliggörs. 

Org schema GS

 

Öppettider vardagar 7-16

Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020

Lunchstängt 12:00-13:00

rating