Diabetes är den vanligaste livshotande obotliga sjukdomen som drabbar barn i Sverige! Trots intensiv behandling leder sjukdomen till mycket allvarliga komplikationer, både akuta och på sikt, och dödligheten är kraftigt ökad redan i mycket unga år! Det är oacceptabelt att vi inte vet orsaken till sjukdomen, inte kan förebygga, inte kan bota några, och inte ens kan förhindra livshotande komplikationer eller ibland invaliditet! Det krävs mycket mer forskning men för detta krävs resurser. Göthes hör till de företag som både förstått och som visar stor generositet! Jag vill framföra ett varmt TACK till  Göthes och alla medarbetare för återigen en fin och viktig Julgåva! Hoppas ni alla inser hur värdefull insats ni gör för tusentals barn och ungdomar med diabetes genom att avstå från traditionell Julgåva och låta den ersättas av en gåva till Barndiabetesfonden och stöd till forskningen!

Johnny Ludvigsson, professor/överläkare, Ordf Barndiabetesfon

Barndiabetesdiplom

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020