Efter nästan ett år av utredande har SIS fattat två beslut. Att inte publicera den reviderade utgåvan av SS 3522 och samtidigt dra in nuvarande utgåva. Orsaken till besluten är att SIS bedömer att standarderna är i konflikt med CEN:s regelverk, skriver Stöldskyddsföreningen på sin hemsida. 

Dessa beslut får stora konsekvenser för svenska slutkunder, kravställare, myndigheter och aktörer i säkerhetsbranschen eftersom SS 3522 och godkänd låsenhet sedan 1980-talet varit den rådande prestandan för låsning av dörrar där de inbrottsskyddande egenskaperna är väsentliga.
 
Den reviderade utgåvan av SS 3522 omfattade elektromekaniska låsprodukter och skulle göra det möjligt för fler tekniska lösningar att uppfylla kraven för godkänd låsenhet.
 
SS 3522 anger inbrottsskyddande krav på låsenheten. Dessa krav finns inte i Europa standarderna och är väsentliga för säkerheten. Vidare så har CEN (den Europiska standardiseringsorganisation) vid upprepande tillfällen beslutat att dessa egenskaper får respektive land hantera.
 
Arbete med att hitta en lösning pågår redan och kommer att presenteras inom kort.
 
SS 3522 schema
 

 

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020