Affären mellan Göthes och Industribeslag väckte extra känslor hos Eddie Gustafson. Han var med när Industribeslag grundades 1989 och har de senaste elva åren arbetat på Göthes. Nu är han, tillsammans med Patrik Östlund och Jörgen Thorin, en ny stark kraft i Industribeslags lokaler i Kungsbacka.
 
Flera inom koncernen ser i det här sammanhanget Eddie Gustafsson som en spännande kulturbärare. Det är intressant med en medarbetare som var med från början när Industribeslag bildades och som har en aktiv roll när verksamheten nu går in i en ny fas.
 
– För mig känns det som att cirkeln sluts. Det är oerhört roligt att åter jobba på samma kontor som för 20 år sedan – men nu för Göthes Industribeslag, säger Eddie Gustafsson.
 
Han minns hur det var när Industribeslag grundades 1989. Då arbetade han på en järnhandel i Västra Frölunda som hette John Sjögren & Co. Då grundades flera nya tillverkningsföretag av dörrar och fönster av aluminium eller kombinatoinen stål/aluminium. Bröderna John Henry och Bengt Sjögren såg möjligheten att starta en grossistverksamhet inom lås och beslag – precis som Göthes. Industribeslag grundades 1989 med kontor i Kungsbacka. På samma plats som i dag. Eddie Gustafsson fick ansvar för innesäljarna på den tiden:
 
– Vi fanns i södra Sverige med Mälardalen som en nordlig gräns. I norr fanns Göthes. Eddie slutade på Industribeslag 1997 och efter några års arbete på modulbeslag började han på Göthes, hösten 2003.
 
– Göthes såg chansen att företaget skulle växa även i södra Sverige. Jag, som bor i Kungsbacka, skulle få en viktig roll i det arbetet.
 
Nu sker nästa steg i utvecklingen. Göthes och Industribeslag – branschens två största aktörer på den svenska marknaden har gått samman. NU ser Eddie spännande framtidsmöjligheter. 
 
-Det märks att industribeslags medarbetare har framtidstro. De uppskattar att det finns en ägare som har karta och kompass när det gäller att utveckla verksamheten för framtiden, säger Eddie Gustafsson
 
Fakta: Industribeslag
Grundades: 1989
Omsättning 2013: 55 miljoner.
Anställda 2013: Elva.
Bas för verksamheten: Kungsbacka.
Övrigt: År 2011 sålde familjen Sjögren till Anders och Helen Köhler som den 2 oktober 2014 sålde det vidare till Göthes AB.
 

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020