Pressmeddelande

Gävleföretaget Låstjänst Alarm AB – som har varit verksamma sedan 1954 - expanderar nu genom sina förvärv av Sandvikenföretaget Gästrike Lås AB och Bollnäsföretaget Låstjänst Mitt AB. Med detta bildar också företaget ett av Södra Norrlands mest kompletta säkerhetsföretag.

 

”Vi är mycket glada och stolta över dessa förvärv. Gästrike Lås AB har varit en stabil part på en hårt konkurrensutsatt marknad ända sedan slutet av 70-talet. Låstjänst Mitt AB är ett etablerat hälsingebaserat företag som skapar möjligheter för oss att expandera i ett större geografiskt länsövergripande perspektiv.”, berättar Erik Pettersson, delägare i Låstjänst Alarm.

”Båda företagen tillhandahåller god kompetens inom flera viktiga områden som stärker Låstjänst Alarms verksamhet ytterligare i ett långsiktigt perspektiv. Med ökade resurser och kompetens får vi bättre förutsättningar att på plats tillgodose våra kunders allt större behov av breddad säkerhet om det så handlar om att ta fram nycklar, passagesystem eller mer komplexa säkerhetssystem som leder till en tryggare vardag för såväl privatpersoner som offentliga eller privata företag och organisationer.”, berättar Anders Ekman, delägare i Låstjänst Alarm.

”Vi ser flera potentiella synergier i detta. Det ger oss ytterligare möjligheter att säkerställa och skapa arbetstillfällen i en allt mer hårdnande konkurrens. Under de senaste tio åren har vi fördubblat arbetsstyrkan. Vi blir en effektivare organisation och stärker vår position inom ett flertal affärsstrategiska områden som är viktiga för oss.”, berättar Anders Holmgren, delägare i Låstjänst Alarm.

Låstjänst Alarm är ett auktoriserat säkerhetsföretag som grundades för 60 år sedan och som idag arbetar med såväl lokala och regionala som nationella och globala uppdragsgivare. För att nämna några finns Sandvik, Internationella Engelska skolan, Gavlegårdarna och Max Restauranger. Företaget har idag 34 anställda och beräknar under pågående år få en omsättning på omkring 40 miljoner kronor.

Låstjänst Alarm vill bidra till att fler får mer ut av livet genom säkra och trygga boende- och arbetsmiljöer. Detta är en investering för en långsiktig och stabil företagsutveckling. Med tiden ska företaget också kunna anställa fler, vilket ska komma både kommun och län till gagn.

”Med Låstjänst Alarm som ny ägare för Gästrike Lås AB ser vi att vi kan lämna över till ett tryggt och högkvalificerat företag. De värnar verkligen om det lokala och genuina samtidigt som de även värnar om sunda värderingar och tillhandahåller hög kompetens. Vi känner oss därför trygga med vetskapen att vår personal får utvecklas vidare tillsammans med ett företag som satsar på kvalitet både långsiktigt och lokalt”, säger Håkan Östlund, VD Göthes AB, som säljer samtliga av sina aktier i företaget genom sitt mer än 150-åriga moderbolag Göthes AB, Falun.

Fördelarna med sammanslagningen är många berättar Håkan och Erik:

  • Förstärker företagens verksamheter inom Låssystem, Inbrottslarm, Värdeskydds förvaring och fysiska inpassering och bokningssystem.
  • Vi skapar en trygg säkerhetsaxel genom vår region Gävleborg.
  • Skapar utökade tillväxtmöjligheter på den snabbväxande säkerhetsmarknaden, framför allt i Gävleborg målsättningen är att ytterligare arbetstillfällen skapas i regionen för att kunna hantera våra kunder på ett ännu bättre vis.
  • Realiserar betydande kostnadssynergier framför allt genom minskade omkostnader samt genom samordning av administration.

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020