I vårt digitala nyhetsbrev Up to date behandlar vi varje månad ett avsnitt om Standarder och Normer. Vi har ett tätt samarbete med Tommy Sköld på Stöldskyddsföreningen och Inge Lidén på SEM Group. Områden vi har berört i de senaste utskicken är bl a utrymning, CE-märkning, Declaration of Preformance, regler för mekaniskt inbrottskydd och mycket mer. Du hittar alla Up to date från 2014 under Nyheter.

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020