G00101
D1 – Dörrstopp vägg, modell G00101, Art nr: 126120.

Den här modellen är robust och gjord för kontinuerliga påfrestningar. Vid rätt montering klarar dörrstoppen klarar utan problem belastningar över 100 kilo. Utmärkt för hårt utsatta offentliga miljöer såsom idrottsområden och skolor.

 

G00102
D2 – Dörrstopp parti, modell G00102, Art nr: 126164.

Ibland är det nödvändigt att montera dörrstoppare i miljöer med glasade entréer eller likande. Med andra ord behövs en dörrstopp som fyller sin funktion och smälter in i resterande miljö. Göthes unika dörrstopp uppfyller dessa behov.

»Läs mer (PDF)

New doorstopers from Göthes

»Read moore (PDF)

 

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020