AB Karl Hedin Bygghandel, ett dotterbolag till AB Karl Hedin Industri, med verksamhet inom sågverk, träförädling, emballage, bygg- och industrihandel kommer från 2011-12-31 förvärva rörelsen inom NECO i Leksand.

NECO omsätter idag ca 75 miljoner och har 19 anställda. NECO grundades 1874 och har sedan dess vidareutvecklats till en framstående bygghandel i Dalarna.

 

  • Vår strategi är att vara en heltäckande kvalitetsleverantör till byggföretag, självbyggare och mindre industrier i Mellansverige. Det innebär att vi med vår egen produktion av trävaror som specialitet har ett intresse av att växa vidare genom förvärv och nyetablering. Förvärvet av NECO ligger väl i linje med denna strategi och Leksand passar bra in i geografin, säger Peter Wigert, VD AB Karl Hedin Bygghandel.

Nuvarande ägare Göthes AB som även äger och driver Gästrike Lås AB i Sandviken, har fäst stor vikt vid att hitta rätt köpare till verksamheten som funnits i familjen Östlunds ägo i 40 år.

  • Det är med blandade känslor som Göthes säljer Nils Ericsson. Men en nödvändig konsolidering inom affärsområdena Beslag, Säkerhet och Teknik för att möta de nya marknadsstrukturer som skapats inom vår kärnverksamhet, samt en ökad internationell affärsverksamhet, har gjort denna renodling inom koncernen nödvändig.
  • Att det blev AB Karl Hedin känns mycket bra! Det är precis som Göthes och NECO ett livskraftigt privatägt företag som verkar i och värnar om det lokala. Jag är övertygad att detta är den absolut bästa nya ägaren för både medarbetare och kunder och ger de bästa förutsättningarna att fortsätta vara en professionell och serviceinriktad bygghandel. AB Karl Hedin har de resurser och den offensiva inställning som krävs för att möta morgondagens kundbehov.

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i Mellansverige och Estland. Företaget grundades under 1900-talets början och har idag 825 anställda och omsätter cirka 2,8 miljarder kronor. Koncernen bedriver verksamhet inom sågverk, förädling, emballage och bygghandel. AB Karl Hedin Bygghandel omsätter ca 1,3 miljarder och finns med NECO inräknat på 30 orter i Mellansverige.

Göthes AB är ett privatägt företag, som grundades i Falun 1861. Vår nu 150 åriga erfarenhet av beslag, säkerhet och teknik, har gjort företaget till en uppskattat specialist. Göthes omsätter ca 160 Mkr och har 34 medarbetare. Göthes koncernen, med 57 medarbetare omsätter totalt ca 240 Mkr.

För ytterligare information kontakta

Peter Wigert, AB Karl Hedin Bygghandel    070 – 575 3147
Håkan Östlund, ägare NECO och Göthes    070 – 313 4800

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020