Hans ÅkerlundHans Åkerlund, Falun, En verklig Göthesprofil, har gått ur tiden, i en ålder av 76 år.
Det var med vemod och stor sorg i hjärtat, som jag tog del av beskedet att vår tidigare medarbetare, mentor och vän, avlidit efter en tids sjukdom.

 

Hans Åkerlund var Göthes trogen under i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv och blev pensionär 1999, efter drygt 44 års tjänstgöring vid Göthes AB. Han var en plikttrogen och kompetent yrkesman, som aldrig sparade sig själv i sin strävan att alltid göra sitt bästa.
Hans var en orädd och skicklig platschef och affärsman, som alltid ägnade stor omsorg om alla medar-betare och affärspartner. Hans vann därför stor aktning och uppskattning, både internt och externt och har för lång tid framåt skrivit sitt namn i Göthes 150 åriga företagshistoria.

Jag minns Hans som han var i sin krafts dag; glad, vänfast och en i allra bästa mening, rejäl affärsman, mentor och vän. Jag minns den gången 1982 då Hans övertygade mig att flytta hem till Falun och Göthes från Stockholm och revisorsyrket.
Jag minns hur vi från den gången började bygga vår vänskap genom gemensamma intressen och ambitioner.
Jag minns förtroendet Hans gav mig som ny VD 1983.
Jag minns hur generöst Hans stöttade mig när motgångarna trängde på.
Jag minns hur trevligt vi hade tillsammans både på som utanför arbetet.
Jag minns så oändligt mycket mer av vår vänskap som i ord är svårt att formu-lera och uttrycka men som inom mig alltid kommer att finnas där. Såsom jag minns Hans, är det också många, många fler vänner, medarbetare och affärspartners som minns Hans. Var och en på sitt sätt men gemensamt i stor avsaknad.

 

I livet möter vi många människor. De flesta glöms bort. Några få har en personlighet med kunskap, erfarenhet och livsglädje som lämnar bestående intryck. Hans var en sådan människa, både som min vän, mentor och medarbetare.
Må våra vägar åter mötas då vi igen gemensamt kan dela våra minnen.
Må Hans vila i frid och hans minne äras!

Håkan Östlund

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020