Vänligen uppdatera era kontaktuppgifter. Den nya adressen gäller vårt säljkontor i Kungsbacka som har flyttat till Göteborg. I Falun är adressen densamma som tidigare.

Ny Adress:
Göthes Industribeslag AB
Britta Sahlgrensgata 1
421 31 Västra Frölunda

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020