Beslaget är ett relativt nystartat företag, men med mångårig kompetens inom försäljning och rådgivning av beslag till tillverkning inom snickeri, bygg och fastighetsunderhåll.

Beslaget har tillsammans med väl etablerade leverantörer skapat ett högkvalitativt sortimentet med huvudinriktning på beslag, möbelbeslag. kulturbeslag, hårdvaxolja, slipmaterial, tryckluftsmaskiner & lim till en kvalitetsmedveten marknad. 

Bolaget registrerades den 5 maj 2015 och fick tillgång till nuvarande lokalerna i Nacka Strand den 2 september 2015, där man har kontor, lager och butik.

Beslaget har idag 5 delägare inklusive Göthes Koncernen, varav 3 delägare är aktiva dagligen i företaget; Sören, Christer och Ola. Läs mer på www.beslaget.se

Vår nya medarbetare i Göthes Industribeslag, Per Yman, vilken börjar den 1 december 2016, kommer att ha sitt eget kontor hos Beslaget AB.

Prognosen för omsättningen 2016: 10 Mkr, Budget 2017: 12,5 Mkr och Budget 2018: 14,5 Mkr.

Marknaden är huvudsakligen i Storstockholm – där det idag finns mer än 100 stycken specialsnickeriföretag.


Göthes Group has become a partner of Beslaget AB

Beslaget is a relatively new company, but with many years of expertise in sales and consulting of the fittings for the manufacture of carpentry, building and property maintenance.

Beslaget, together with a well-established supplier, have created a high-quality product range with the main focus on hardware-, furniture- & traditional fittings as well as hardwax-oil, abrasive material, air pressure machines & glue to a high-end market.

The company was registered the 5th of May 2015 and, since 1 September 2015, placed in Nacka Strand, Stockholm, where they have an office, warehouse and store.

Today, Beslaget has five co-owners including Göthes Group, from whom three partners (Sören, Christer and Ola) are working actively in the company. Read more in www.beslaget.se

Our new employee in Göthes Industribeslag, Per Yman, who begins on 1st December 2016, will have his own office at Beslaget AB.

The forecast for sales in 2016: 10 million, Budget 2017: 12.5 million, Budget 2018: 14.5 million.

The market is primarily focus in Stockholm, which currently has more than 100 businesses with specialty in carpentry.

 

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020