I senaste utgåvan av Brandposten Nr 54 var det en intressant artikel angående CE-märkning av branddörrar.  Per Adolfsson, SP skriver ingående i ämnet där han bl. a poängterar vikten i hur en dörr beslås och av vem. Under rubriken: Dörrar som delvis tillverkas på byggplats, skriver SP: ”Om dörren säljs utan viktiga komponenter, exempelvis beslag eller glasruta, kan prestanda deklaration och CE-märkning inte göras.”
 

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020