Efter mer än 15 års arbete är äntligen SS-EN 13637: 2015 publicerad och fastställd.
Som Up to date rapporterade om redan i augusti 2014 så var standarden kraftigt försenad. Den gissning som då framfördes, att standarden skulle publiceras vid halvårsskiftet, visade sig stämma. Den 16 juni i år publicerades SS-EN 13637: 2015 Byggnadsbeslag - Elektriskt kontrollerade nödutrymningssystem - Krav och provningsmetoder.

Tanken med den nya standarden är att skapa tekniska förutsättningar för att kombinera låsning med elektrisk öppning av utrymningsdörrar. Dagens ökande användning av elektriskt tillträdesskydd kan därmed samverka med utrymningssäkerheten. Genom tydligare tekniska krav och provningsmetoder kan vi nu verifiera att såväl material, installation och funktion säkerställs. Detta kommer att underlätta för kravställare, projektörer samt installatörer.

I den nya standarden beskrivs tre olika tillämpningsnivåer, grades, för elektrisk styrning av nödutrymningsdörrar.
Den enklaste nivån, Grade 0, tillämpas till viss del redan i Sverige och har stöd även i Boverkets Byggregler. Grade 0 består av en elektrisk nödöppningsknapp som är kopplad till ett elektriskt lås och ger en omedelbar öppning då knappen trycks in. Standarden beskriver i detalj hur systemet och dess ingående komponenter ska installeras och samverka. Boverkets byggregler ställer mer generella krav, bl a på tryckknappens utformning, placering och skyltning. Vilken tryckknapp som helst kan inte användas då Byggproduktförordningen sedan den trädde i kraft den 1 juli 2013 föreskriver att produkter som ska användas för t ex utrymning ska vara CE-märkta för detta ändamål.

De två övriga grades som beskrivs i SS-EN 13637 får för närvarande inte tillämpas i Sverige då de beskriver funktioner som innebär tidsfördröjd öppning av låset i utrymningsdörren. Enligt Boverket får tidsfördröjd öppning inte tillämpas. Detta framgår i inledningen av standarden.
Grade 1 (t1) innebär upp till 15 sekunders öppningsfördröjning och Grade 2 (t1+t2) innebär 15 sekunders öppningsfördröjning med möjlighet till ytterligare 180 sekunders öppningsfördröjning.

I många europeiska länder används tidsfördröjning på utrymningsdörrar, bl a i butiker och shoppingcentra för att förhindra att snattare använder sig av nödutgångar som flyktväg. Tidsfördröjningen innebär då att butikspersonal och väktare lättare hinner gripa tjuven.

Du kan beställa SS-EN 13637: 2015 från SIS, Swedish Standards Institute.
Inom kort kommer även Brandskyddsföreningens rekommendation "Panik- och nödutrymningsbeslag" i en reviderad utgåva med tillämpningsexempel.

Kontakta Håkan Hedlund på SSF om du har några frågor, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020