Vi är stolta att bidra till kampen mot barndiabetes. Nu senast gav vi 22 000 kr i och med GIB dagarna i Kungsbacka den 10-11 september 2015.
 
Varje dag insjuknar 2 barn i Sverige i typ 1 diabetes. Ingen vet idag varför immunsystemet angriper och förstör de egna insulinproducerande betacellerna. Barn och ungdomar med diabetes måste ta flera dagliga insulininjektioner, äta regelbundet med reglering av mängd och innehåll, utföra fysisk aktivitet helst dagligen samt följa behandlingseffekten med hjälp av blod- och urinprov.Trots intensiv behandling drabbas barnen inte sällan av allvarliga akuta komplikationer - insulinchock respektive diabeteskoma - som kan vara livshotande. Oaktat alla dessa ansträngningar hotar allvarliga komplikationer på njurar, hjärta, nerver, blodkärl och ögon på sikt. Diabetes hos barn leder fortfarande till överdödlighet i unga år. 
 
Vill du också hjälpa till i kampen? Sätt gärna in en slant på Barndiabetesfonden. Plusgiro: 90 00 59-7 eller Bankgiro: 900-0597.
 
Barndiabetesdiplom GIB

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020