Inom Göthes-koncernen har vi valt att stötta och sponsra verksamhet som verkligen behöver att bli bekräftade och stämmer överens med vår värdegrund. 
 
Idag sponsrar vi:
 
  • Grunden BOIS (idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med funktionsnedsättningar)
  • Barndiabetesförbundet (stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar)
  • Svenska Handikappidrottsförbundet (organiserar idrott för tre handikappgrupper, rörelsehindrade, synskadade, utvecklingsstörda)

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020