Göthes AB och Industribeslag Sjögren AB har blivit Göthes Industribeslag AB per den 1 maj 2015. 

1 maj 2015 kommer de bägge organisationerna att integreras och bli en organisation under det gemensamma bolagsnamnet Göthes Industribeslag AB.

Det nya gemensamma bolaget Göthes Industribeslag AB blir med 30 medarbetare och en beräknad omsättning på 180 miljoner kronor Sveriges ledande Grossist och Multidistributör av Lås - och Beslagsprodukter till OEM Marknaden, d.v.s. Dörr- Fönster - och Fasadindustrin.

Syftet med samgåendet är att bli en ännu attraktivare leverantör och affärspartner av lås - och Beslag till OEM Marknaden.

Vår gemensamma värdegrund och starka förankring på marknaden ger trygghet och stabilitet till alla våra intressenter.

Samgåendet är en naturlig utveckling och ett logiskt steg, för att kunna utveckla våra mervärden och styrkor mot alla våra affärspartners.

Långsiktighet, oberoende och engagemang förblir våra honnörsord.

Vi bygger vidare på våra gemensamma erfarenheter och ser alla upptänkliga möjligheter och synergier för framtiden med ökade volymer, sortiment, inköp, administration, logistik, IT med mera.

Vår förhoppning och tro är naturligtvis att alla våra affärspartners till Göthes Industribeslag AB kommer att uppleva denna integration och sammanslagning som positiv och att vi tillsammans kommer att kunna såväl bredda som fördjupa vårt samarbete.

Fakta Göthes Industribeslag AB:

  • Organisationsnummer: 55 63 41 - 82 67
  • Bankgironummer: 464 - 1593
  • Postadress Falun: Box 1928, 791 19 Falun
  • Postadress Kungsbacka: Magasinsgatan 29, 434 37 Kungsbacka.
  • Telefon: Falun 023 - 48 000; Kungsbacka 0300 - 56 65 00
  • Fax: Falun 023 - 48 020; Kungsbacka 0300 - 56 65 01
  • Hemsida: www.gothes.se

För mera information, tveka inte att kontakta:

 Eller din ordinarie kontaktperson vid Göthes och Industribeslag.

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020