OM GÖTHES

Öppna framtidens dörr med oss!

Göthes AB grundades 1861. Vi är ett modernt, kompetent och välkonsoliderat företag som marknadsför beslagssystem, säkerhetslösningar och teknikprodukter. Göthes AB äger dessutom ett mindre fastighetsbestånd. Koncernen omsätter 209 Mkr (2014) med ett gott resultat och har 50 medarbetare. Våra kunder finns främst inom områdena OEM, Objekt samt Industri.

Göthes skall genom sin roll och funktion som en leverantörsoberoende Grossist, med tekniskt kunniga medarbetare, Säkerhetskonsulter, samt rationell lagerhantering och distribution, Intelligent logistik, vara en mervärdeshöjande affärsprocess, avseende lås, beslag och säkerhetsprodukter och tjänster till OEM- Projekt- och Objektmarknaden. Göthes affärssystem som grossist, konsult och distributör skall skapa högsta möjliga mervärde och affärsnytta till alla våra kunders och leverantörers behov i vår gemensamma relevanta flödes- och värdekedja.

Under hösten 2014 växer Göthes koncern genom förvärv av Dala Teleservice AB, Lotech AB och Industribeslag Sjögren AB. Förvärv som alla syftar till att stärka Göthes position på OEM-, Projekt- och Objektmarknaden marknaden för lås, beslag och säkerhet.

Idag verkar Göthes AB som ett moderbolag inom tre affärsområden tillika tre juridiska personer; Göthes Industribeslag AB, Göthes Säkerhet AB och Göthes Teknik AB. 
 
Under åren har Göthes devis följt med och känns precis lika aktuell idag som år 1861 då Jean Abraham Göthe grundade företaget: “Rätt service till rätt kund vid rätt tillfälle och till rätt pris”