KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

  • Våra kunder ska uppleva att värdet av våra produkter och tjänster alltid skall överstiga det förväntade, faktiska eller ekonomiska värdet i ett eller annat avseende.
  • Vår miljö ska få de bästa förutsättningarna med vår verksamet genom att vi ska minska vår miljöbelastning och förebygga föroreningar i vår natur.
  • Våra anställda och andra som berörs av vår arbetsmiljö ska få de bästa förutsättningarna att utöva sin kreativa förmåga och rättigheten till att må bra på jobbet.
  • Detta gör vi genom att arbeta med att förebygga skada och ohälsa under arbetstid samt ger våra anställda en möjlighet att själva vara med och påverka sin arbetsmiljö
  • Vi ska identifiera, följa och helst överträffa samtliga lagar och andra krav som gäller för vår verksamhet samt hålla oss uppdaterade på branschspecifika föreskrifter.
  • Vi utvärderar kontinuerligt vår policy och våra mål för att möjliggöra en ständig förbättring av vår verksamhet.
  • Vår policy ska kommuniceras och förstås av alla i vår verksamhet och den är tillgänglig för vem som helst som är intresserad av den.