GÖTHES KONCERNEN PÅ 60 SEKUNDER:

 • Omsättning: 275 Mkr
 • Medarbetare: 50
 • Antal Koncern företag: 3 (Göthes Industribeslag AB + Göthes Säkerhet AB + Göthes Teknik AB)
 • Intressebolag:  BESLAGET AB  (www.beslaget.se) Omsättning ca. 16 Mkr, Medarbetare: 3

KORTA FAKTA GÖTHES INDUSTRIBESLAG:

 • Omsättning: 230 Mkr
 • Medarbetare: 30
 • Städer: 3 dvs: Falun (HK) • Stockholm • Göteborg

 


KORTA FAKTA GÖTHES INDUSTRIBELAGS MATERIALCENTRUM I FALUN:

 • Medarbetare; 8 Logistiktekniker
 • Lagervärde ca 30 Mkr
 • Lagerartiklar ca 10 000 stycken
 • Lageryta: ca 4 000 kvm
 • 6 ton godshantering av lås och beslag, dvs 3 ton in och 3 ton ut.
 • Vi hanterar ca: 158 tusen orderrader till kund på år.
 • 2.950.000 st. enskilda artiklar skickas till våra kunder per år.
 • Varje månad plockas i snitt 14 000 orderrader.
 • Vi hanterar gods från ca 100 olika leverantörer.
 • Varje orderrad snittar 1450 kr i omsättning.

 


KORTA FAKTA GÖTHES SÄKERHET AB:

 • Omsättning: 35 Mkr
 • Medarbetare: 18

 


KORTA FAKTA GÖTHES TEKNIK AB: 

 • Omsättning: 10 Mkr
 • Medarbetare: 2

Latest news (only in swedish)

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020