I vår strävan att ständigt utvecklas och för att tillgodose era och marknadens behov av information om produktnyheter och aktuella regelverk har vi skapat en tjänst som Projekt- & Produktansvarig (PPA) OEM Fasad Industrin.

Denna nya roll kommer att axlas av vår Stefan Adolfsson som idag arbetar med produktutveckling och branschrelaterade utbildningsfrågor inom lås, beslag och regelverk.

Vi är övertygade om att denna nya roll kommer att skapa mervärden för Er som kunder till Götes Industribeslag AB.

Stefan kommer att resa och besöka er på plats där han bland annat informerar och erbjuder sina tjänster enligt nedan axplock;

Nyheter inom produkter & regelverk.

  • Lyssna av vår befintliga affärsrelation och era önskemål inför vårt framtida samarbete.
  • Tillhandahålla utbildning inom lås, beslag och regelverk för er egen organisation.
  • Informera om krav och regelverk beträffande Fasad- & Dörrpartier med avseende på; Inbrottssäkerhet; Brandskydd; Tillgänglighet; Utrymning; Öppning och Stängning. Ofta skall dessa krav kombineras Fasad- & Dörrpartier.
  • Bistå vid RÅDGIVNING och PROJEKTERING av Fasad- & Dörrpartiet avseende funktion och krav på lås- & beslagssystem.
  • Tillsammans med er analysera befintligt som nya behov av säkerhetslösningar och regelverk, för utveckling och förbättring  av funktioner inom; lås, utrymning, dörrautomatik som är relaterade till dessa produktområden.
  • Hjälpa till med rådgivning för installation, programmering, dokumentation och underhållsavtal avseende lås-, beslag- och säkerhetssystem.
  • Informera om projekt "Diplomerad Dörrmästare" och de konkurrensfördelar det skapar med ”beslaget och klart”, dvs att man levererar en TOTAL FUNKTION, och kan skapa incitament för serviceavtal med egen kontroll system.
  • Stefan och Göthes Industribeslags samlade erfarenhet och kunskap står till ert förfogande, dvs ER FRAMGÅNG är vår PASSION.

OM ni önskar ett besök av Stefan, vänligen se kontaktuppgifter nedan. 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Direkt nr: 010-483 40 49
mobil nr: 070-313 48 17

Tveka inte att kontakta oss om Ni har några frågor eller funderingar.

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS LEVERANTÖR REDAN IDAG!
 
Med vänlig hälsning
Per Yman / Försäljnings- & Marknadsansvarig OEM

Latest news (only in swedish)

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020