De flesta som har en relation till Göthes har säkert hört ordet team eller närmare bestämt Team Göthes. Varför team och vilka tankar finns bakom detta värdeladdade ord, kanske du tänker...

Att ställa upp för varandra har en lång tradition inom Göthes koncernen. År 1861, när Jean Abraham Göthes grundade företaget myntade han: ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och tillsammans kan vi göra mycket”. Redan då, under en era av auktoritet, fanns förståelse att ranka ”laget” högre än ”jaget”. Med andra ord - TEAM WORK

Senare, år 1964, tar Bengt Östlund över Göthes som VD och ägare. Som en visionär man öppnade Bengt upp för förändringar. Bäst förklarat i hans egna ord: ”Förändring är den enda traditionen värd att bevara”. Med en hög acceptans för förändringar har vi skapat något vi valt att kalla DREAM WORK.

Idag, efter 157 år, idogt arbetande efter TEAM och DREAM känns målsättningen tydlig. Göthes koncernen är och har alltid varit en platt organisation. Inom koncernen är varje medarbetare sin egen ledare med egna befogenheter under eget ansvar. Tillsammans ska vi företräda, leda och utveckla företaget. Därför är det av största vikt att vi gillar det nya, samarbetar och ser möjligheterna. Om vi lyckas med det blir varje barriär så mycket mindre och tillsammans skapar vi morgondagen.

Med vänlig hälsning
Patrik Östlund

Latest news (only in swedish)

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020