Göthes AB är ett välkänt och välrenommerat företag med snart 155 år i branschen. Här finns erfarenheten och stora kunskaper, framförallt när det gäller lås, beslag och fästelement. Historien tar sin början den 25 november 1861. Då öppnas en liten järnhandel på Slaggatan i Falun av den 21-årige Jean Abraham Göthe. 1895 överlåts minuthandeln till Eskilstunaboden och verksamheten inriktas på grosshandel.

Mycket har hänt genom åren. Från den lilla järnhandeln på Slaggatan har Göthes utvecklats till ett fullfjädrat service- och kvalitetsföretag med hela Sverige som arbetsfält. Men Göthes devis har följt med under alla år och känns lika aktuell idag: "Rätt service till rätt kund vid rätt tillfälle och till rätt pris"

Du kan i PDF-format se vår historia i en tidslinje genom att klicka på bilden nedanför.

Länk till PDF med tidslinje över Göthes historia.

 


För en djupare inblick i vår historia:

Läs vår broschyr>>

Se vår film>>

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020