Bolag

Göthes AB

Dotterbolag

Göthes Industribeslag AB, Göthes Säkerhet AB, Göthes Teknik AB

Omsättning

Koncernen 223 Msek

Nyckeltal

Soliditet 82%, Likviditet 520%, Eget Kapital 102 689 tkr

Anställda

Koncernen 48 st.

 

Göthes
Industribeslag AB

Göthes
Säkerhet AB

 Göthes
Teknik AB

Koncernen

Nyckeltal
Soliditet:
Likviditet:
Eget kapital:

 
22%
142%
12755 tkr


41%
138%
3329 tkr


3%
212%
98 tkr


71%
244%
106 167 tkr

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020