Inför 2017 har vi aviserats en del prisjusteringar från våra partners i leverantörsledet, orsakade av de stora svängningarna på marknaden avseende råvaror, arbetskraft, frakter samt valutor.
Med anledning av detta tvingas vi, i enlighet med våra försäljnings- och leveransvillkor (NL 09 med tillägget NPV 09 och NTLB 11) att avisera justeringar på våra priser till er.
Aviseringen gäller från och med 1 januari 2017 och framåt.

Vår strävan att erbjuda marknadens bästa och mest attraktiva helhetslösning, där priset naturligtvis är en viktig del, fortsätter med oförminskad stryka. Vår ambition är att vara marknadens bästa inköpare och just nu pågår intensiva förhandlingar med våra produktleverantörer.

I skrivande stund aviserar våra tillverkare inom lås och beslag, genomsnittshöjningar mellan 0-8%. Vi vill dock poängtera att förändringen på enskild artikel mellan fabrikanter kan variera då dessa förändringar är ungefärliga och i medeltal, och ej att betrakta som exakta. Förändringarna gäller bruttopriser och träder i kraft 2017-01-01. Nettoprissatta produkter offereras och förhandlas separat.

Kontakta din ordinarie kontaktperson på Göthes Industribeslag vid frågor kring ovanstående.
Vi vill samtidigt passa på att tacka för samarbetet under 2016 och ser fram emot ett spännande 2017 tillsammans.

Med vänlig hälsning
Bo Löfgren / Inköps -, Produkt -, & Avtalsansvarig
Direktnummer: 010 -483 40 12
Mobilnummer: 070 -313 48 09
E-Post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


ANNOUNCEMENT OF PRICE ADJUSTMENTS FOR 2017

For the next 2017, our suppliers have announced to us various price adjustments. Among the reasons for this are the turbulence in regards to raw material, manpower, shipping conditions and currencies. Due to this, in accordance to our sales- and delivery conditions as well as NL 09 with addition of NPV 09 and NTLB 11 we are forced to notify price adjustments. The adjustments come into effect  from 1st of January 2017 and forward.

Our aim is to offer the best and most attractive overall solution on the market, where the price is an important part. Our ambition is to have the best procurement on the market and currently we are having intensive negotiations with our suppliers.

At the time of writing, our suppliers of locks and fittings announce average price increases between 0-8 %. We would like to point out that change on single articles as well as between brands can vary though this changes are rough and in average, and not to be considered as exact. The changes are for the retail prices and will start 2017-01-01. Products with net prices will be offered and dealt with separately.

Yours Sincerely
Bo Löfgren / Procurement-, Product- & Agreement Manager
Direct number: 0046 10 483 40 12
Mobile number: 0046 70 313 48 09
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020